Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Bazar.sk

Pozemky na dražbu

1 - 18 z celkom 18
Uložiť hľadanie
DUPOS - Dražba spoluvlastníckeho podielu k pozemkom - Trnava - 1.kolo

DUPOS - Dražba spoluvlastníckeho podielu k pozemko...

49 800 €

Predmetné pozemky sú rovinatého charakteru s možnosťou  napojenia na všetky inžinierske siete v rozsahu elektrickej, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky. Pozemok parc. č. 3366/2 sa nachádza sa za stavbami skladov pri železničnej vlečke. Pozemky parc. č. 3366/18 a  3382/12 sú um...
Trnava |Pozemky |Dražba |14.10.19
Nahlásiť
Upraviť | Zmazať | Zvýhodniť
Dražba pozemku v Žiline

Dražba pozemku v Žiline

217 000 €

Datum drazby:06.11.2019 - 10:20Miesto drazby:Palace Hotel Polom, P.O.Hviezdoslava 22, 010 01 Žilina Datum obhliadky:18.10.2019 - 9:00 Datum obhliadky:31.10.2019 - 9:00 Predmetom dražby je pozemok parc. č. 4906/138 - trvalý trávny porast o výmere 1085 m2 v Žiline, k. ú. Žilina. Pozemok sa nachádza v...
Žilina |Pozemky |Dražba |02.10.19
Nahlásiť
Upraviť | Zmazať | Zvýhodniť
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 111319/2174429 v obci Iliašovce

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 111319/2174429 ...

56 600 €

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 111319/2174429 na súbore nehnuteľností zapísaný na LV č. 1402, vedenom Okresným úradom Spišská Nová Ves, Katastrálny odbor, obec: Iliašovce, katastrálne územie: Iliašovce, a to:  parcela registra C KN parc. číslo 3899, o výmere 259734 m2, lesný pozemok,  parcel...
Iliašovce |Pozemky |Dražba |02.10.19
Nahlásiť
Upraviť | Zmazať | Zvýhodniť
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 10346/539205 v obci Iliašovce

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 10346/539205 v ...

8 500 €

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 10346/539205 na súbore nehnuteľností, ktorý je zapísaný na LV č. 2152, vedenom Okresným úradom Spišská Nová Ves, Katastrálny odbor, obec: Iliašovce, katastrálne územie: Iliašovce, a to:  parcela registra C KN parc. číslo 3884, o výmere 4659 m2, ostatná plocha, ...
Spišská Nová Ves |Pozemky |Dražba |02.10.19
Nahlásiť
Upraviť | Zmazať | Zvýhodniť
Dražba pozemkov na stavbu RD Trenčín 6622 m2

Dražba pozemkov na stavbu RD Trenčín 6622 m2

275 €

Dražobná spoločnosť Wemove Investment a.s. oznamuje, že 24.10.2019 o 14.00 sa v sídle dražobnej spoločnosti v Žiline na adrese V. Tvrdého 793/21 uskutoční 1. kolo dražby nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel Úpadcu o veľkosti 63/100 k nasledovným nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 2098, vedenom Ok...
Trenčín |Pozemky |Dražba |24.09.19
Nahlásiť
Upraviť | Zmazať | Zvýhodniť
Dražba pozemkov vo Višňove

Dražba pozemkov vo Višňove

14 000 €

Datum drazby:29.10.2019 - 11:20Miesto drazby:Boutique Hotel MARATON, Strojárenská 11A, 040 01 Košice Datum obhliadky:01.10.2019 - 9:10 Datum obhliadky:15.10.2019 - 9:10 Predmetom dražby sú pozemky evidované ako záhrady o celkovej výmere 3657 m2, nachádzajúce sa vo Višňove, okres Trebišov. Pozemky s...
Višňov |Pozemky |Dražba |23.09.19
Nahlásiť
Upraviť | Zmazať | Zvýhodniť
Dražba pozemku o veľkosti 1410 m2 v širšom centre Galanty

Dražba pozemku o veľkosti 1410 m2 v širšom centre ...

30 300 €

Datum drazby:28.10.2019 - 10:00Miesto drazby:Hotel SPECTRUM, V. Clementisa 13, 917 00 Trnava Datum obhliadky:02.10.2019 - 11:00 Datum obhliadky:23.10.2019 - 11:00Predmetom dražby je pozemok parc. č. 209/2, ktorý sa nachádza v širšom centre mesta Galanta, v zastavanom území mesta, na prístupovej komu...
Galanta |Pozemky |Dražba |23.09.19
Nahlásiť
Upraviť | Zmazať | Zvýhodniť
 DRAŽBA Kotolňa a olejové hospodárstvo, Uhrovec

DRAŽBA Kotolňa a olejové hospodárstvo, Uhrovec

28 200 €

KOTOLŇA A OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO, K. Ú. UHROVEC Predmetná nehnuteľnosť je situovaná v priemyselnom areály medzi podobnými objektmi ľahkej výroby a služieb, nakoľko okolité budovy a haly sú pre ľahkú výrobu, skladovanie a administratívu. V blízkosti sa nachádza zastávka prímestskej autobusovej dopravy ...
Uhrovec |Pozemky |Dražba |17.09.19
Nahlásiť
Upraviť | Zmazať | Zvýhodniť
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ¾ v Banskej Štiavnici

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ¾ v Banskej Šti...

12 800 €

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností: • spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ¾, zapísaný na LV č. 2014, vedenom Okresným úradom Banská Štiavnica, Katastrálny odbor, okres: Banská Štiavnica, obec: Banská Štiavnica, katastrálne územie: Banská Štiavnica, a to: – parcela reg. „C“ KN č. 2021, o výmer...
Banská Štiavnica |Pozemky |Dražba |05.09.19
Nahlásiť
Upraviť | Zmazať | Zvýhodniť
Pozemok v obci Makov

Pozemok v obci Makov

13 000 €

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1172 vedenom Okresným úradom Čadca, Katastrálny odbor, Okres: Čadca Obec: MAKOV, Katastrálne územie: Makov,  parcela registra „C“ č. 471 vo výmere 243 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty,  parcela registra „C“ č. 478 vo výmere 895 m2, druh pozemku: Trval...
Makov |Pozemky |Dražba |04.09.19
Nahlásiť
Upraviť | Zmazať | Zvýhodniť
Pozemok na výstavbu rodinných domov v Michalovciach

Pozemok na výstavbu rodinných domov v Michalovciac...

279 000 €

Predmetom dražby je:  pozemok parcela registra „C“ KN s parcelným číslom: 1248/95 o výmere 3327 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, ako nová parcela, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 69/2018 z pôvodnej parcely registra „C“ KN s parcelným číslom: č. 1248/1 o výmere 11 474 m2, druh pozemku:...
Michalovce |Pozemky |Dražba |12.08.19
Nahlásiť
Upraviť | Zmazať | Zvýhodniť
Pozemok v obci Vajkovce
-10%

ZNÍŽENÁ CENA:

Pôvodná cena 79 700 €

bola dňa 14. 08. 2019 znížená
o
-10% na 71 730 €

Pozemok v obci Vajkovce

71 730 €

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 411, vedenom Okresným úradom Košice - okolie, Katastrálny odbor, okres: Košice - okolie, obec: VAJKOVCE, katastrálne územie: Vajkovce, a to:  pozemok registra C KN parc. číslo 184/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 528 m2  pozemok registra C KN parc. čísl...
Vajkovce |Pozemky |Dražba |11.08.19
Nahlásiť
Upraviť | Zmazať | Zvýhodniť
Pozemok v Košiciach  MČ Krásna
-10%

ZNÍŽENÁ CENA:

Pôvodná cena 70 000 €

bola dňa 14. 08. 2019 znížená
o
-10% na 63 000 €

Pozemok v Košiciach MČ Krásna

63 000 €

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 5148, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor, okres: Košice IV, obec: KOŠICE - KRÁSNA, katastrálne územie: Krásna, a to: pozemok registra C KN parc. číslo 6797, ostatná plocha o výmere 898 m2 (ďalej len "predmet dražby"). Opis predmetu dražby a opis ...
Košice IV - Krásna |Pozemky |Dražba |11.08.19
Nahlásiť
Upraviť | Zmazať | Zvýhodniť
DUPOS - Dražba ornej pôdy 2240 m2/ BA - mč. RAČA/okr. Bratislava III

DUPOS - Dražba ornej pôdy 2240 m2/ BA - mč. RAČA/o...

51 500 €

Pozemky sa nachádza jú v extraviláne hlavného mesta SR Bratislavy - m.č. Rača severovýchodne od centra mesta. Vzdialenosť do centra je cca 8,0 km. Na liste vlastníctva č. 7402 je pozemok zapísaný ako orná pôda. V územnoplánovacej informácie vydanej Miestnym úradom Bratislava - Rača zo dňa 20.9.2017 ...
Bratislava III - Rača |Pozemky |Dražba |06.08.19
Nahlásiť
Upraviť | Zmazať | Zvýhodniť
Pozemok v Košiciach  MČ Juh

Pozemok v Košiciach MČ Juh

330 000 €

Pozemok zapísaný na LV č. 14925, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor, okres: Košice IV, obec: KOŠICE - JUH, katastrálne územie: Južné Mesto, a to: • pozemok registra C KN parc. číslo 4479/1 o výmere 623 m2, druh pozemku: orná pôda Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce K...
Košice IV - Juh |Pozemky |Dražba |06.08.19
Nahlásiť
Upraviť | Zmazať | Zvýhodniť
Pozemok v obci Rykynčice

Pozemok v obci Rykynčice

29 900 €

Súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 716 vedenom Okresným úradom Krupina– katastrálny odbor, okres: Krupina, Obec: RYKYNČICE, katastrálne územie: Dolné Rykynčice, ako:  parcela reg. C „KN“ č. 382/4 s výmerou 17171, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie Opis predmetu dražby: Pozemok sa na...
Rykynčice |Pozemky |Dražba |26.07.19
Nahlásiť
Upraviť | Zmazať | Zvýhodniť
DRAŽBA Pozemky na ul. Vysoká, Žilina - Považský Chlmec

DRAŽBA Pozemky na ul. Vysoká, Žilina - Považský Ch...

10 900 €

POZEMKY NA ULICI VYSOKÁ V ŽILINE – V ČASTI POVAŽSKÝ CHLMEC Predmetné pozemky sa nachádzajú na ulici Vysoká v Žiline - v časti Považský Chlmec, v uličnej zástavbe rodinných domov s dobrou dopravnou dostupnosťou do centra mesta. V časti Považský Chlmec je vybudovaná občianska a technická vybavenosť...
Žilina-Považský Chlmec |Pozemky |Dražba |20.07.19
Nahlásiť
Upraviť | Zmazať | Zvýhodniť
Orná pôda v obci Bretejovce
-8%

ZNÍŽENÁ CENA:

Pôvodná cena 65 000 €

bola dňa 21. 06. 2019 znížená
o
-8% na 60 000 €

Orná pôda v obci Bretejovce

60 000 €

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 838, vedenom Okresným úradom Prešov, Katastrálny odbor, okres: Prešov, obec: BRETEJOVCE, katastrálne územie: Bretejovce, a to: - pozemok registra C KN parc. číslo 343/15, orná pôda o výmere 576 m2 (ďalej len "predmet dražby"). Opis predmetu dražby: Orná pôda o ...
Bretejovce |Pozemky |Dražba |17.07.19
Nahlásiť
Upraviť | Zmazať | Zvýhodniť