Zrušiť

OBCHODNO -PREVÁDZKOVÁ BUDOVA SÚP. Č. 308, OBEC ZLATNÁ NA OSTROVE, OKRES KOMÁRNO

354 000 €
Stav: povodný stav, Typ: dražba, z dňa 24. 5. 2024 (č. 37984322)
Informácie o nehnuteľnosti
Úžitková plocha (m²)
4601 m2
Zobraziť všetko

UPOZORNENIE:
Termín dražby: 8.7.2024 o 11:00 hod.

Termín obhliadok:
1. obhliadka: 19.6.2024 o 11:00 hod.
2. obhliadka: 25.6.2024 o 11:00 hod.

Miesto konania dražby: v sídle notárskeho úradu - JUDr. Alan Schwartz, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

Dražobná zábezpeka: 20000€
Minimálne prihodenie: 500€

Stavba súp. č. 308 na parc. č. 464/4, k.ú. Zlatná na Ostrove

Stavebnotechnický popis prevzatý zo znaleckého posudku č. 33/2019:

Popis stavby:
Stavba so súpisným číslom 308 na pozemku s parc. č. 464/4 v obci Zlatná na Ostrove, katastrálne územie Zlatná na Ostrove na základe výpisu s listu vlastníctva číslo 2294 zo dňa 15.9.2017 je obchodno ubytovacia budova. Objekt bol v minulosti využívaný ako motorest, od roku 2007 je využívaný ako autocentrum s predajňou autosúčiastok, autobazárom a autoservisom. Podľa spôsobu skutočného užívania pre účel stanovenia všeobecnej hodnoty charakterizujem stavbu ako budovu pre obchod (KS 1230 – Budovy pre obchod a služby, JKSO 801 89 Budovy pre obchod a spoločné stravovanie – ostatné).

Jedná sa o samostatne stojacu prízemnú murovanú budovu s tromi čiastočne oddelenými časťami so sedlovou strechou a čiastočným podkrovím. Budova sa nachádza v okrajovej časti obce tesne vedľa štátnej cesty 1. triedy Bratislava – Komárno (Bratislavská cesta). Budova je zásobovaná vodou z verejného vodovodu pomocou prípojky z oceľových rúr DN 80, vodomer je umiestnený vo vodomernej šachte nachádzajúcej sa za obchodno-prevádzkovou budovou na parc. č. 464/3. Kanalizácia je riešená prípojkou z kameninového potrubia do betónovej nepriepustnej žumpy situovanej v areáli spoločnosti za obchodno-prevádzkovou budovou na par. Č. 464/3. Vykurovanie celej budovy je riešené ústredným vykurovaním s dvomi kotlami na zemný plyn. Zásobovanie budovy plynom je cez plynovú prípojku napojenú na verejný uličný rozvod STL zemného plynu, plynomer je umiestnený v plynomerni nachádzajúcej sa v zadnej časti obchodno-prevádzkovej budovy. Zásobovanie elektrickou energiou je pomocou podzemnej káblovej prípojky z verejného rozvodu NN z areálu Autocampingu, elektromer je umiestnený v areáli autocampingu.

Dispozičné riešenie:

Obchodno-prevádzková budova s.č. 308 na parc. č. 464/3 dispozične pozostáva z nasledovných miestností:

Suterén: kotolňa, prístup pomocou vonkajších schodov z dvora

Prízemie: 3 chodby, predajňa autosúčiastok, autoservis, sociálne zariadenia, umývarne + WC, 2 kancelárie, chladiarenský box, plynomerňa, šatňa a 14 skladov.

Podkrovie: schodisko, chodba, kancelária, 2 WC, 2 umyvárne.

Link na portál dražobnej spoločnosti:
https://drazby.licitor.sk/auction/detail/347

UPOZORNENIE:
Termín dražby: 8.7.2024 o 11:00 hod.

Termín obhliadok:
1. obhliadka: 19.6.2024 o 11:00 hod.
2. obhliadka: 25.6.2024 o 11:00 hod.

Miesto konania dražby: v sídle notárskeho úradu - JUDr. Alan Schwartz, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

Dražobná zábezpeka: 20000€
Minimálne prihodenie: 500€

Stavba súp. č. 308 na parc. č. 464/4, k.ú. Zlatná na Ostrove

Stavebnotechnický popis...

Firma LICITOR group, a.s. Maklér Silvia Rosoňová Nehodnotený Člen od septembra 2014
xxx xxx
Napísať
354 000 €
Zlatná na Ostrove
Zobraziť kontakty