Zrušiť
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Dražba staršieho rodinného domu vo Veľkom Mederi

47 900 €
Stav: povodný stav, Typ: dražba, z dňa 23. 6. 2021 (č. 34686185)
Informácie o nehnuteľnosti
Druh
Rodinné domy
Úžitková plocha (m²)
113 m2
Zastavaná plocha (m²)
113
Plocha pozemku (m²)
2089
Zobraziť všetko

Dátum konania dražby: 03.08.2021 09:00
Miesto dražby: miestnosť 11 na 1. poschodí budovy spol. Vallis – jazykové vzdelávanie, s.r.o., Trhová 1/A, 917 01 Trnava

Cena podľa znaleckého posudku: 47900.00,- EUR
Najnižšie podanie: 47900.00,- EUR
Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 10000.00,- EUR

Prvá obhliadka: 08.07.2021 10:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 951 na ulici Fučíkova 70 vo Veľkom Mederi.

Druhá obhliadka: 20.07.2021 10:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 951 na ulici Fučíkova 70 vo Veľkom Mederi.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Veľký Meder, katastrálne územie: Veľký Meder, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1209, a to konkrétne:
dom so súpisným číslom 951 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 1585 o výmere 434 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
garáž so súpisným číslom 2980 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 1586 o výmere 21 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 1585 o výmere 434 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 1586 o výmere 21 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 1587 o výmere 1634 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby:
1. Rodinný dom so súpisným číslom 951, kat. územie Veľký Meder Ide o samostatne stojaci murovaný rodinný dom s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, bez obytného podkrovia , s valbovou strechou. Do užívania bol daný v roku 1953. V roku 1962 bola realizovaná prístavba. V roku 2015 bola realizovaná čiastočná rekonštrukcia (nové vnútorné vybavenie hygienických miestností, vnútorných rozvodov vody a kanalizácie, keramických obkladov). Dispozičné riešenie:1. nadzemné podlažie tvorí: dve obytné miestnosti, kuchyňa s jedálenským kútom, predsieň, kúpeľňa, WC a sklad.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 93,07 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Dom je založený na betónových základoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti z ťažkých natavovaných asfaltových pásov. Podmurovka je z betónu s priemernou výškou 0,15 m. Zvislé nosné konštrukcie sú murované v prevažnej časti z hlinených tehál v skladobnej hrúbke 0,55 m. Deliace priečky sú murované z tehál hr. 0,15 m. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké. Stropná konštrukcia je drevená trámová s horným aj dolným dreveným záklopom, s rovným podhľadom. Krov je vyhotovený ako drevený (polo) valbový so stojatou stolicou a s krytinou z azbestocementových šablón na latách. Klampiarske konštrukcie úžľabí strechy sú z obojstranne pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na všetkých priečeliach zdrsnené. Dvere sú drevené hladké plné alebo zasklené rámové. Okná sú drevené prevažne dvojité s doskovým ostením s vnútornými kovovými žalúziami. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevažne z paluboviek, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Ústredné kúrenie je teplovodné s rozvodom z oceľových trubiek, vykurovacie telesá sú oceľové článkové. Zdrojom vykurovania je kotol ÚK na tuhé palivá zn. H 41 umiestnený v kuchyni. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. V dome je rozvod zemného plynu. Rozvod studenej a teplej vody je vyhotovený z Pe potrubia z centrálneho zdroja. Zdrojom TÚV je elektrický zásobníkový ohrievač vody umiestnený v kúpeľni. Dom je odkanalizovaný do vlastnej žumpy. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s plynovým sporákom s elektrickou rúrou a nerezovým drezom. V kúpeľni je samostatná sprcha a keramické umývadlo. Batérie sú pákové nerezové, jedna so sprchou. Vo WC je keramická WC kombi misa a keramické umývadielko. V kúpeľni a WC sú keramické obklady stien. V kuchyni sa nachádzajú krbové kachle s uzatvoreným ohniskom. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. 2. Garáž so súpisným číslom 2980, kat. územie Veľký Meder Ide o samostatne stojacu murovanú garáž, s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia s pultovou strechou. Do užívania bola daná v roku 1975. Dispozične pozostáva z jednej miestnosti, ktorá slúži ako garáž pre osobné motorové vozidlo.Zastavaná plocha garáže je 20,53 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti z ťažkých natavovaných asfaltových pásov. Zvislé konštrukcie sú murované z plynosilikátových tvárnic v skladobnej hr. 0,3 m. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Stropná konštrukcia je drevená trámová s dolným dreveným záklopom a podbitím krovu. Krov je vyhotovený ako drevený pultový s krytinou z azbestocementových vlnoviek. Klampiarske konštrukcie strechy sú z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádna omietka je vyhotovená na všetkých priečeliach zdrsnená. Garážové vráta sú drevené dvojkrídlové otváravé. Podlaha v miestnosti je s povrchom z hrubého betónu. Elektroinštalácia je svetelná - poistkové automaty. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:1. Hospodárska budovaIde o murovanú budovu s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia so sedlovou strechou. Do užívania bola daná v roku 1965. Dispozične pozostáva z piatich neobytných miestností chlievov a skladu.  Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 32,56 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti z ťažkých natavovaných asfaltových pásov. Zvislé konštrukcie sú murované v prevažnej časti z plných pálených tehál v skladobnej hrúbke 0,15 m. Deliace priečky sú vyhotovené z tehál hr. 0,15 m. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Stropná konštrukcia je vyhotovená drevená trámová s horným dreveným záklopom a viditeľnými trámami. Krov je drevený sedlový s drevenou hambálkovou konštrukciou s krytinou z azbestocementových šablón na latách. Klampiarske konštrukcie strechy sú z obojstranne pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú zdrsnené. Dvere sú drevené zvlakové. Podlahy sú z hrubého betónu. Elektroinštalácia je svetelná - poistkové automaty.     2. Letná kuchyňaIde o murovanú drobnú stavbu s jedným nadzemným a jedným podzemným podlažím, s pultovou strechou. Do užívania bola daná v roku 1975. Dispozične pozostáva zo skladu na 1. PP a zádveria a letnej kuchyne na 1. NP.Zastavaná plocha 1. PP je 8,47 m2.Zastavaná plocha 1. NP je 8,47 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti z ťažkých natavovaných asfaltových pásov. Zvislé konštrukcie sú murované v prevažnej časti z plných pálených tehál v skladobnej hrúbke 0,30 m na 1. PP a 0,15 m na 1. NP. Deliace priečky sú vyhotovené z tehál hr. 0,15 m. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Stropná konštrukcia je vyhotovená ako monolitická betónová. Schody sú kovové. Krov je drevený pultový s krytinou z azbestocementových vlnoviek. Klampiarske konštrukcie strechy sú z obojstranne pozinkovaného plechu. Dvere sú zvlakové drevené. Okno je drevené jednoduché s jednovrstvovým zasklením. Podlahy sú z dusanej zeminy na 1. PP a s povrchom z cementového poteru na 1. NP. Elektroinštalácia je svetelná - poistkové automaty. Na 1. PP sa nachádza vodomer - časť vodovodnej prípojky. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave. 

Dátum konania dražby: 03.08.2021 09:00
Miesto dražby: miestnosť 11 na 1. poschodí budovy spol. Vallis – jazykové vzdelávanie, s.r.o., Trhová 1/A, 917 01 Trnava

Cena podľa znaleckého posudku: 47900.00,- EUR
Najnižšie podanie: 47900.00,- EUR
Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 10000.00,- EUR

Prvá obhliadka: 08.07.2021 10:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 951 na ulici Fučíkova 70 vo Veľkom Mederi.

Dru...

Firma AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s. r. o. Nehodnotený Člen od októbra 2012
xxx xxx
Napísať
47 900 €
Veľký Meder
Zobraziť kontakty