Zrušiť
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Lesíček, okres Prešov

27 700 €
Stav: povodný stav, Typ: dražba, z dňa 20. 12. 2020 (č. 33806871)
Informácie o nehnuteľnosti
Druh
Rodinné domy
Úžitková plocha (m²)
227 m2
Zastavaná plocha (m²)
227
Plocha pozemku (m²)
1011
Zobraziť všetko

Cena podľa znaleckého posudku: 27700,- EUR
Najnižšie podanie: 27700,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 5000,- EUR

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Lesíček, katastrálne územie: Lesíček, zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 158, a to konkrétne:
rodinný dom so súpisným číslom 6 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. “C“ č. 160 o výmere 1011 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. “C“ č. 160 o výmere 1011 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby:
Rodinný dom súpisné číslo 6, katastrálne územie Lesíček, obec Lesíček, okres PrešovIde o samostatne stojaci rodinný dom postavený v zástavbe rodinných domov. Rodinný dom nie je podpivničený a má jedno nadzemné podlažie. Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1942, v roku 1962 bola k nemu zrealizovaná prístavba. Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. NP tvorí: chodba, WC, predsieň, 4 izby, komora, kuchyňa, veranda, kotolňa, dve garáže.Zastavaná plocha 1. NP je 227,30 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Rodinný dom je založený na základových pásoch z kameňa. Vodorovná izolácia proti vode zrejme nie je vyhotovená. Murivo je murované z kameňa v hrúbke 600 mm, v prístavbe zo škvarobetónových tvárnic s hrúbkou 350 mm. Strop je drevený s rovným podhľadom. Priečky sú tehlové murované. Vnútorné fasádne omietky sú brizolitové, škrabané. Sokel je z dvoch strán obložený na celú výšku keramickým obkladom. Strecha je valbová s dreveným väznicovým krovom a krytinou z AZC šablón na latách, v zadnej časti je jednodrážková škridla. Kompletné klampiarske konštrukcie sú z oceľového pozinkovaného plechu. Dvere sú drevené hladké a garážové vráta sú oceľové. Okná sú plastové. Podlahy v izbách sú doskové drevené a aj z PVC podlahoviny. V kuchyni je terazzová dlažba. Vo WC, komore a v kúpeľni je keramická dlažba. Ústredné vykurovanie s kotlom je na tuhé palivo. Okrem toho sú v dvoch izbách kachľové pece. V rodinnom dome je svetelná elektroinštalácia. Rozvod studenej a teplej vody je vedený pozinkovaným potrubím. Rodinný dom je odkanalizovaný do vlastnej žumpy. Zdrojom teplej vody je elektrický bojler, ktorý je umiestnený v kotolni. V kúpeľni je smaltovaná vaňa s obkladom, umývadlo a sprchovací kút. WC misa s umývadlom je v samostatnej miestnosti. V kuchyni je bežná kuchynská linka s nerezovým drezom a murovaná kachľová pec. V kúpeľni, WC a kuchyni sú keramické obklady stien. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:1. Maštaľ č. 1Je postavená vo dvere za rodinným domom. Ide o jednoduchú jednopodlažnú stavbu murovanú z tvárnic s pultovou strechou a plechovou krytinou. Začiatok užívania je stanovený na rok 1975.Zastavaná plocha maštale č. 1 je 8,61 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Stavba má základy bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónu s hrúbkou nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie sú trámčekové bez podhľadu. Strecha je pultová, pričom krytina strechy na krove je z pozinkovaná plechová. Úpravy vonkajších povrchov sú z vápennej hrubej omietky alebo náteru. Úpravy vnútorných povrchov sú z vápennej hrubej omietky. Dvere sú oceľové alebo drevené zvlakové, okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy tvoria dlaždice, palubovky, dosky alebo cementový poter s vodorovnou izoláciou. 2. Maštaľ č. 2Je postavená vo dvere za maštaľou č. 1 za rodinným domom. Ide o jednoduchú jednopodlažnú stavbu murovanú z tvárnic s pultovou strechou a plechovou krytinou. Začiatok užívania je stanovený na rok 1993.Zastavaná plocha maštale č. 2 je 24,90 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Stavba má základy bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónu s hrúbkou nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie sú trámčekové bez podhľadu. Strecha je pultová, pričom krytina strechy na krove je pozinkovaná plechová. Úpravy vonkajších povrchov sú z vápennej hrubej omietky alebo náteru. Úpravy vnútorných povrchov sú z vápennej hrubej omietky. Dvere sú oceľové alebo drevené zvlakové, okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy tvoria dlaždice, palubovky, dosky alebo cementový poter s vodorovnou izoláciou. 3. SýpkaJe samostatne stojaca stavba vo dvore rodinného domu. Ide o jednoduchú dvojpodlažnú stavbu, ktorá slúži ako sklad. Začiatok užívania je stanovený na rok 1950. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Zastavaná plocha 1. PP je 32,50 m2.Zastavaná plocha 1. NP je 32,50 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Stavba je murovaná z kameňa so sedlovou strechou. Zvislé nosné konštrukcie v I. PP sú betónové monolitické alebo z betónových tvárnic bez tepelnej izolácie. Stropy sú trámčekové bez podhľadu. Úpravy vnútorných povrchov sú z vápennej hrubej omietky. Dvere sú hladké alebo zasklené. I. NP má základy betónové, podmurovka je tehlová, kamenná, škárovaná alebo omietaná. Zvislé nosné konštrukcie sú betónové monolitické alebo z betónových tvárnic bez tepelnej izolácie. Stropy sú trámčekové bez podhľadu. Krov je hambálkový, krytina strechy na krove je z azbestocementových šablón. Úpravy vonkajších povrchov tvorí striekaný brizolit a vápenná štuková omietka. Úpravy vonkajších povrchov sú z vápennej hladkej omietky. Dvere sú oceľové alebo drevené zvlakové. Podlahy tvoria dlaždice, palubovky, dosky alebo cementový poter. 4. DreváreňJe pristavená k sýpke. Ide o jednoduchú jednopodlažnú stavbu so začiatkom užívania v roku 1993.Zastavaná plocha drevárne je 5,95 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Stavba má základy bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie sú trámčekové bez podhľadu. Strecha je pultová, pričom krytina strechy na krove je pozinkovaná plechová. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov sú z brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov sú z vápennej hladkej omietky. Dvere sú hladké alebo zasklené, okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy sú hrubé betónové. Tehlová dlažba je s vodorovnou izoláciou. 5. Zasklená verandaJe pristavená k rodinnému domu. Ide o jednoduchú jednopodlažnú stavbu so začiatkom užívania v roku 1985.Zastavaná plocha verandy je 10,81 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Stavba má základy bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi garáže. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpikové jednostranne obité. Kovová kostra alebo stĺpiky sú s dreveným, plechovým alebo azbestocementovým plášťom. Vodorovné nosné konštrukcie sú trámčekové bez podhľadu. Strecha je pultová, pričom krytina strechy na krove je z azbestocementovej vlnovky, asfaltovej lepenky. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov sú z vápennej hrubej omietky alebo náteru. Dvere sú hladké alebo zasklené. Okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy sú z cementových dlaždíc, liateho xylolitu alebo hladeného betónu s náterom s vodorovnou izoláciou. 6. AltánokIde o samostatne stojaci altánok, ktorý je umiestnený vo dvore. Predpokladaný rok zaradenia do užívania je 2018. Obvodovú konštrukciu tvoria drevené stĺpy bez opláštenia. Strecha je sedlová, bez ďalšieho vybavenia.Zastavaná plocha altánku je 11,31 m2. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Cena podľa znaleckého posudku: 27700,- EUR
Najnižšie podanie: 27700,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 5000,- EUR

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Lesíček, katastrálne územie: Lesíček, zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 158, a to konkrétne:
rodinný dom so súpisným číslom 6 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. “C“ č. 160...

Firma AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s. r. o. Maklér AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. Nehodnotený Člen od októbra 2012
xxx xxx
Napísať
27 700 €
Lesíček
Zobraziť kontakty