Zrušiť
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Rodinný dom Nižný Komárnik

7 650 €
Stav: povodný stav, Typ: predaj, z dňa 18. 2. 2020 (č. 32028442)
Informácie o nehnuteľnosti
Druh
Rodinné domy
Úžitková plocha (m²)
108 m2
Plocha pozemku (m²)
2308
Zobraziť všetko

Najnižšie podanie
7 650,00
Dobrovolná dražba
Áno

Dražba rodinný dom Nižný Komárnik
Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná nehnuteľnosť nebola sprístupnená, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“). Predmet dražby nebol sprístupnený. Nebolo možné preskúmať aktuálny stavebnotechnický a vizuálny stav, ako aj údržbu predmetu dražby. Z tohto dôvodu je popis a stav predmetu dražby uvádzaný ako predpokladaný. Technický stav predmetu dražby znalec určil na základe dostupných údajov.
Všeobecná situácia:
Ohodnocovaný stavebný objekt rodinného domu č. súp. 24 je evidovaný na liste vlastníctva č. 159, nachádza sa na pozemku parcela č. KN-C 116/1, v zastavanom území obce, v katastrálnom území obce NIŽNÝ KOMÁRNIK.
Rodinný dom je situovaný v širšej centrálnej zastavanej časti obce, po ľavej obecnej strane v smere do centra obce, resp. po pravej strane miestnej komunikácie v smere do okresného mesta Svidník, vzdialeného cca 14 km.
Prístup k stavbe RD je priamo z miestnej verejnej obecnej komunikácie na vlastný pozemok.
Rodinný dom je napojený na vodovodnú prípojku z verejného vodovodného radu, je napojený na rozvod elektriny vzdušnou prípojkou a je odkanalizovaný len tzv. trativodom.
Vek stavby je stanovený na základe predloženého potvrdenia Obce, čo je podľa odhadu znalca reálne, vzhľadom na konštrukčné, dispozičné riešenie, použité stavebné konštrukcie a materiály a samotné opotrebovanie stavby.
Vzhľadom na konštrukčné riešenie stavby, stav prvkov dlhodobej životnosti, účel užívania, úroveň údržby, stanovujem celkovú predpokladanú životnosť: 100 rokov.
Dispozičné riešenie:
Stavba rodinného domu je čiastočne podpivničená jednou miestnosťou pivnice, má jedno nadzemné podlažie so sedlovou konštrukciou strechy. Na 1.PP je jedná miestnosť podzemnej pivnice - skladu zeleniny, Na 1.NP je predsieň - chodba, kuchyňa, dve obytné miestnosti a sklad.
Stavebno - konštrukčné riešenie:
Stavba RD je osadená v priemernej hĺbke do 1 m bez zvislej izolácie proti zemnej vlhkosti, na betónových základových pásoch bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti. Obvodové nosné konštrukcie 1.PP sú z monolitického betónu, zvislé nosné konštrukcie 1.NP sú murované tehlové v skladobnej hrúbke do 50 cm. Strop nad 1.PP je železobetónový, nad 1. NP je drevený trámový s rovným podhľadom.
Vnútorné omietky na oboch podlažiach sú vápenné hladké, štukové.
Vonkajšie povrchové úpravy fasády sú z vápenno-cementovej hladkej omietky, fasáda je bez obkladu.
Konštrukcia krovu je sedlová s krytinou strechy z eternitu. Klampiarske konštrukcie sú zhotovené z pozinkovaného plechu.
Podlahy obytných miestností sú drevené doskové - dyle na 1.NP, v ostatných miestnostiach prevažujú podlahy z PVC podlahových krytín, podlaha 1.PP je betónová.
Vykurovanie rodinného domu je zabezpečené lokálnym spôsobom len jednou murovanou kachľovou pecou, bez ústredného vykurovania.
Dvere sú osadené zvlakové na 1.PP, a drevené hladké plné na 1.NP, okná sú osadené drevené dvojité s dvojitým zasklením na 1.NP a jednoduché na 1.PP.
Na 1.NP je rozvod len studenej vody, odkanalizovanie podlažia, rozvody svetelnej a motorickej elektroinštalácie. Na 1. PP je zavedená len svetelná elektroinštalácia.
Na 1.PP nie je žiadne vnútorné vybavenie.
Údržba a životnosť:
Rodinný dom je zrealizovaný v priemernej kvalite zo stavebno-technického hľadiska, stavba domu je v prevažnej miere v pôvodnom konštrukčnom a materiálovom vyhotovení, bez výraznejšej rekonštrukcie, či modernizácie. Stavba rodinného domu v súčasnosti je riadne užívaná na účely rodinného bývania, slabšie udržiavaná.

Najnižšie podanie
7 650,00
Dobrovolná dražba
Áno

Dražba rodinný dom Nižný Komárnik
Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná nehnuteľnosť nebola sprístupnená, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“). Predmet dražby nebol sprístupnený. Nebolo možné preskúmať aktuálny stavebnotechnický a vi...

Firma Platiť sa oplatí s.r.o. Maklér Martin Krajiček (1) Člen od decembra 2013
xxx xxx
Napísať
7 650 €
Nižný Komárnik
Zobraziť kontakty