Zrušiť
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Po dohode so záujemcom pripravíme dražbu rodinného domu v obci Smolník v okrese Gelnica!

12 700 €
Stav: povodný stav, Typ: dražba, z dňa 22. 11. 2019 (č. 31073276)
Informácie o nehnuteľnosti
Druh
Rodinné domy
Úžitková plocha (m²)
161 m2
Zastavaná plocha (m²)
161
Plocha pozemku (m²)
590
Zobraziť všetko

Cena podľa znaleckého posudku: 12700,- EUR
Najnižšie podanie: 12700,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 3000,- EUR

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Gelnica, obec: Smolník, katastrálne územie: Smolník, zapísané v evidencii Okresného úradu Gelnica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 765, a to konkrétne:
rodinný dom so súpisným č. 107 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 500 o výmere 405 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 500 o výmere 405 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 501 o výmere 185 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len „predmet 2. opakovanej dražby“).

Opis predmetu dražby:
 Rodinný dom súpisné číslo 107, katastrálne územie SmolníkPredmetom 2. opakovanej dražby je samostatne stojaci rodinný dom postavený v mierne svahovitom teréne, čiastočne  podpivničený, s jedným nadzemným podlažím.  Dispozičné riešenie sa predpokladá:V I. podzemnom podlaží sa nachádzajú dve pivnice.V I. nadzemnom podlaží sa nachádzajú: chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, komora a dve izby.  Zastavaná plocha I. PP je 23,3 m2.Zastavaná plocha I. NP je 138,15 m2. Technicko-konštrukčné riešenie sa predpokladá: Predmet 2. opakovanej dražby má sedlovú strechu. Strešná krytina je z AZC šablón. Klampiarske výrobky sú z  pozinkovaného plechu. Obvodové murivo je murované bez vodorovnej izolácie. Vonkajšia omietka je vápenná. Strop nad I.PP  je železobetónový. Nad I. NP je strop drevený trámový s viditeľnými trámami. Dom má do ulice dve plastové okná, ostatné sú  drevené dvojité - tie prevažujú. Podlahy v I. podzemnom podlaží sú betónové. V I. nadzemnom podlaží sú v izbách opotrebované plávajúce podlahy, ostané podlahy sú keramické dlažby. V I. NP sa nachádza kúpeľňa so sprchovacím kútom a umývadlom. V kúpeľni je aj WC. V kúpeľni sa nachádza keramický obklad stien. Zariaďovacie predmety sú štandardné - opotrebované. Vodovodné batérie sú v rodinnom dome klasické aj pákové. Kuchynská linka je na báze dreva. Okolo kuchynskej linky sa nachádza keramický obklad steny. V linke je nerezový drez. Kúrenie rodinného domu je lokálne, zabezpečené kachľovými pecami na tuhé palivo. TÚV je pripravovaná elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody umiestneným v komore. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody. Odkanalizovaný je trativodom. Rozvod elektroinštalácie je zásuvkový a svetelný s poistkami. V čase obhliadky bol dom odpojený od elektrickej energie. Rodinný dom je zamokrený vo všetkých miestnostiach, pre ďalšie užívanie vyžaduje celkové odizolovanie.  Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu 2. opakovanej dražby, opis predmetu 2. opakovanej dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet 2. opakovanej dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Cena podľa znaleckého posudku: 12700,- EUR
Najnižšie podanie: 12700,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 3000,- EUR

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Gelnica, obec: Smolník, katastrálne územie: Smolník, zapísané v evidencii Okresného úradu Gelnica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 765, a to konkrétne:
rodinný dom so súpisným č. 107 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č...

Firma AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s. r. o. Maklér AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. Nehodnotený Člen od októbra 2012
xxx xxx
Napísať
12 700 €
Smolník
Zobraziť kontakty