Zrušiť
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Kancelárske priestory 1000 - 3500 m2

12 €
Stav: novostavba, Typ: prenájom, z dňa 15. 11. 2019 (č. 31036304)
Informácie o nehnuteľnosti
Druh
Kancelárske a administratívne priestory
Úžitková plocha (m²)
3500 m2
Zobraziť všetko

Kancelárske priestory k prenájmu v jednej z administratívnych budov komplexu prvotriednej kvality s výbornou dopravnou dostupnosťou s priamym napojením na diaľnice D1 a D2.

Samozrejmosťou sú služby, ktoré robia z tohto kancelárskeho komplexu komfortné pracovné prostredie. Výhodou je bezprostredná blízkosť oddychovej zóny Železná studnička s množstvom príležitostí na relax a šport.

Lokalita:
Táto biznis zóna vyrástla na strategickom mieste neďaleko centra mesta a diaľničných obchvatov, ktoré smerujú na Viedeň, Prahu, Brno a Budapešť. Odštartovala tak dynamický rozvoj celej mestskej štvrte Bratislavy na rozhraní Starého Mesta, Kramárov a Lamača.

Vybavenie a služby:
• vstup do budovy a strážna služba 24/7
• BREEAM GOOD certifikácia
• veľkoformátová keramická dlažba vo vstupnej hale
• bezbariérový vstup do objektu
• technická údržba, upratovacia a čistiaca služba
• bezpečnostný turniket pri vstupe do kancelárskych priestorov umožňujúci prístup prostredníctvom bezdotykovej identifikačnej karty so širokou škálou využitia s možnosťou prispôsobenia rôznym štandardom bezpečnosti jednotlivých nájomcov, možnosť rozšírenia systému na podlažie nájomcu
• bezpečnostné kamery (CCTV) na fasáde objektu (vstup do administratívnej časti, nádvorie, vjazd/ výjazd z areálu, vjazd/výjazd z garáží, všetky únikové východy, zamestnanecké vstupy, hlavné priehľady na vonkajšie parkovacie plochy)
• flexibilné kancelárske priestory, ktoré poskytujú efektívne dispozičné členenie pre všetky typy obchodných aktivít
• eliminovanie nadbytočných nákladov spojených s realizáciou duplicitných kuchynských kútov, recepcií, zasadacích miestností a sociálnych zariadení
• vertikálne rozvody silnoprúdu inštalované zbernicovým systémom, ktorý zabezpečuje prívod elektrickej energie na administratívne poschodia
• inteligentný systém riadenia prostredia v budove (BMS)
• elektrická požiarna signalizácia (EPS) v celom objekte
• evakuačný rozhlas (ER) v celom objekte
• detekcia CO v garážach
• dieselagregát zálohujúci protipožiarne systémy, bezpečnostné systémy a výťahy
• okenný systém v module 1,35 umožňuje veľkú variabilitu vnútorných priestorov
• otvárateľné okná v module 2,70

Nájomné a poplatky sú uvedené bez DPH. Nájomca neplatí províziu.

Pre viac informácií kliknite na https://svoboda-williams.sk/prenajom/kancelarie/detail/32157-dubravska-cesta
Pre viac informácií o ostatných kanceláriách v objekte kliknite na https://svoboda-williams.sk/prenajom/administrativne-budovy/detail/32156-dubravska-cesta

ID 32157
--
Office space for lease in one of the top quality office buildings with excellent transport links with direct access to the D1 and D2 motorways.

It includes services that help make this office complex a comfortable working environment. A big advantage is the immediate proximity of the Železná studienka relaxation zone with plenty of opportunities for relaxation and sport.

Location:
This business zone is located in a strategic location near the city center and motorway bypasses that lead to Vienna, Prague, Brno, and Budapest. It triggered the dynamic development of an entire city district of Bratislava on the border of Old Town, Kramárov, and Lamač.

Facilities & Services:
• 24/7 access and 24/7 security
• BREEAM GOOD certification
• large-format ceramic tiles in the lobby
• wheelchair accessibility
• technical maintenance and cleaning service
• security turnstile at the entrance to the office space allowing access via a contactless identification card with a wide range of uses with the possibility of adaptation to the different security standards of the individual tenants, the possibility of extending the system to the tenant's floor
• security cameras (CCTV) on the facade of the building (entrance to the administrative area, courtyard, entrance/exit from the premises, entrance/exit from the garage, all emergency exits, employee entrances, main views of the outdoor parking areas)
• flexible office space with an efficient layout for all types of business activities
• elimination of unnecessary costs associated with the implementation of duplicate kitchenettes, receptions, meeting rooms, and sanitary facilities
• high-voltage power lines installed by a bus system that provides power to the administrative floors
• Intelligent Building Management System (BMS)
• electrical fire alarm (EPS) throughout the building
• evacuation radio (ER) throughout the facility
• CO detection in garages
• diesel generator for backing up the fire protection systems, safety systems, and elevators
• 1.35 window module system enables variable interior spaces
• 2.70 openable windows

Rent and fees are listed without VAT. Tenant pays no commission.

For more information click on our website https://en.svoboda-williams.sk/rent/office-space/detail/32157-dubravska-cesta
For more information about other premises click on our website https://en.svoboda-williams.sk/rent/office-buildings/detail/32156-dubravska-cesta

ID 32157

Kancelárske priestory k prenájmu v jednej z administratívnych budov komplexu prvotriednej kvality s výbornou dopravnou dostupnosťou s priamym napojením na diaľnice D1 a D2.

Samozrejmosťou sú služby, ktoré robia z tohto kancelárskeho komplexu komfortné pracovné prostredie. Výhodou je bezprostredná blízkosť oddychovej zóny Železná studnička s množstvom príležitostí na relax a šport.

Lokalita:
Táto biznis zóna vyrástla na strategickom mieste neďal...

Firma Svoboda & Williams Slovakia s.r.o. Maklér Svoboda & Williams - Christie's International Real Estate Nehodnotený Člen od marca 2019
xxx xxx
Napísať
12 €
Bratislava IV - Karlova Ves
Zobraziť kontakty