Zrušiť
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Directreal ponúka Pozemok na haly a sklady, lokalita Rybničná, 13700m2

489 900 €
Typ: Predaj, z dňa 29. 4. 2019 (č. 29837361)
Informácie o nehnuteľnosti
Druh
Iné stavebné pozemky
Plocha pozemku (m²)
13700
Zobraziť všetko

Popis pozemku: Exkulzívne ponúkame pozemok na občiansku vybavenosť v Bratislave Vajnoroch v lokalite Rybničná
o výmere 13 700m2 ( vedľa Lagermaxu ) pozemok je možné rozšíriť o ďalšie parcely

* Funkčné využitie územia: 301 priemyselná výroba
1130 ochranná a izolačná zeleň- minoritná časť pozemku
* Zabezpečená prístupová komunikácia
* pripojenie na IS voda, elektrina, plyn, kanalizácia ( cca 20 000Eur)

* Čo hovorí Územno - plánovacia informácia:
301 priemyselná výroba
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH
Územia slúžiace pre umiestňovanie areálov a stavieb priemyselnej výroby s prípadným rizikom rušivého vplyvu na okolie, vrátane dopravného a technického vybavenia a plôch líniovej a plošnej zelene.

Spôsoby využitia funkčných plôch:
prevládajúce
- areály a stavby veľkých a stredných priemyselných podnikov vrátane prislúchajúcich skladov a skladových plôch pre výrobu
- areály a stavby služieb a výroby všetkých druhov
- priemyselné a technologické parky

prípustné
- zariadenia administratívy, vedeckého výskumu a vedecko-technologické parky súvisiace s funkciou
- dopravné vybavenie, ktorého dimenzie musia byť v súlade s potrebami na zabezpečenie požiadaviek parkovania, prepravu osôb, tovaru a surovín
- zariadenia a vedenia technickej vybavenosti slúžiace pre obsluhu územia

prípustné v obmedzenom rozsahu
- skladové areály, distribučné centrá
- stavebné dvory a zariadenia
- zariadenia občianskej vybavenosti súvisiace s funkciou
- byty v objektoch určených pre inú funkciu - služobné byty
- zeleň líniovú a plošnú
- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného systému
- zariadenia na nakladanie s odpadmi

* 1130 ostatná a izolačná zeleň
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH
Územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany kontaktného územia pred nepriaznivými účinkami susediacich prevádzok a zariadení, dopravných zariadení, zeleň v ochranných pásmach vedení a zariadení technickej vybavenosti a sprievodná zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovať špecifické podmienky jednotlivých druhov ochranných pásiem.
* Spôsoby využitia funkčných plôch prevládajúce:
- zeleň líniová a plošná
prípustné
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti s ochrannými pásmami

* prípustné v obmedzenom rozsahu
- stavby pre individuálnu rekreáciu mimo koridorov plynovodov, vodovodov, produktovodov
- drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou
- ČSPH
- diaľničné odpočívadlá, odstavné státia a parkoviská
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
- zariadenia na separovaný zber odpadov miestneho významu okrem nebezpečného odpadu

* Celková výmera pozemku: 13 700 m2
* Rozmery: Š1- 30 m D1- 367 m, Š2- 37 m D2- 63 m

* Prístup na pozemok:
- cez areál BEZky
- po nespevnenej ceste

* Cena: 36Eur/m2, celková cena 489 900 EUR

Pre obhliadku volajte: Sniščáková 0905 663 676


Výmera m2: 13700
Cena za m2 EUR: 36
Rozmery š x d: 391 x 35
Svetové strany: Juh, Sever
Príjazdová cesta: Betónová


Viac informácií: http://y9.sk/jeu

Obhliadky a ďalšie informácie:
Darina Sniščáková
0905 663 676


Poskytujeme kompl. právny servis – úhradu základných poplatkov – notár + kataster; vybavíme výhodný hypotekárny úver; prevediem Vás celým procesom kúpy nehnuteľnosti až k samotnému odovzdaniu novému majiteľovi na základe Preberacieho protokolu.

Popis pozemku: Exkulzívne ponúkame pozemok na občiansku vybavenosť v Bratislave Vajnoroch v lokalite Rybničná
o výmere 13 700m2 ( vedľa Lagermaxu ) pozemok je možné rozšíriť o ďalšie parcely

* Funkčné využitie územia: 301 priemyselná výroba
1130 ochranná a izolačná zeleň- minoritná časť pozemku
* Zabezpečená prístupová komunikácia
* pripojenie na IS voda, elektrina, plyn, kanalizácia ( cca 20 000Eur)
<...

Firma Direct Real Maklér Darina Sniščáková Nehodnotený Člen od októbra 2012
xxx xxx
Napísať
489 900 €
Bratislava III - Vajnory
Zobraziť kontakty